Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Bollnäs

AB Jinder-Otter Produktion
Org.nr: 556510-9344
Bolaget skall idka producerande verksamhet och konsultverksamhet inom ny-, till- och ombyggnad, bostadsinredning-, design- och formgivning. Ävensom idka artist-, kompositörs-, text-, arrangörs- och handelsverksamhet inom ...
Bollnäs Fjäder AB
Org.nr: 556551-8452
Bolaget skall utföra underhåll, ombyggnad, revision och nytillverkning av bladfjädrar samt därmed förenlig verksamhet.