Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Bålsta

Mälardalens Fastighetsteknik AB
Org.nr: 556820-6014
Föremålet för bolagets verksamhet är grundläggning av hus, tält, master och tomt. Renovering, ombyggnad, tillbyggnad av hus och fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även idka sjötransporter och därmed ...
SET Special Engineering Team AB
Org.nr: 556768-5960
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och försäljning av fordon och reservdelar, renovering, reparation och ombyggnad av fordon samt därmed förenlig verksamhet.