Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Arvika

Arvika Svets & Företagsservice AB
Org.nr: 556616-8224
Bolaget skall bedriva service inom verkstadsindustri och byggsektorn, huvudsakligen montering, ombyggnad av maskiner, reparation av maskiner och övriga verktyg, viss tillverkning av delar till bygg- och verkstadsindustri ...
Byggmästare Eriksen AB
Org.nr: 556733-7307
Bolaget ska bedriva tillverkning och uppsättning av hus samt nybyggnation, ombyggnad och renovering av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Liljebygg AB
Org.nr: 556668-9328
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet avseende ny-, till- och ombyggnad, inköp och försäljning av byggnadsmaterial, plattsättning samt underhåll och skötsel av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
P J Liljegren AB
Org.nr: 556615-4273
Aktiebolagets verksamhet ska vara byggnads- och entreprenadverksamhet avseende ny-, till- och ombyggnad, inköp och försäljning av byggnadsmaterial, plattsättning samt underhåll och skötsel av fastigheter samt idka därmed ...