Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Almunge

Berg Englund Bygg AB
Org.nr: 556874-3362
Aktiebolagets verksamhet ska vara nybyggnation och entreprenadverksamhet inom byggsektorn. Renovering och ombyggnad samt idka därmed förenlig verksamhet.
Rolek Bygg i Uppsala AB
Org.nr: 556858-6993
Aktiebolaget ska bedriva reparation, ombyggnad och tillbyggnad samt idka därmed förenlig verksamhet.