Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Olja i Västerås

Byggvårdsmagasinet Enköping
Org.nr: 650426-XXXX
Inköp och försäljning av vedspisar och kamintillbehör - bakungslucka, sotspjäll- och luckor, kaminkronor, sättugnsplatta, spissett, eldhundarInnerdörrar,kakelugnar, fönster,Pardörrar & ytterdörrar, VVS produkter, gardero ...
Cassandra Oil AB
Org.nr: 556526-6516
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt via dotterbolag, intressebolag eller under andra sammarbetsformer prospektera efter, bygg ut och producera olja, gas och metaller samt andra naturresu ...
Cassandra Oil Processing AB
Org.nr: 556884-6488
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt via dotterbolag, intressebolag eller under andra samarbetsformer prospektera efter och producera olja, gas och metaller och andra naturresurser samt b ...
Cassandra Oil Technology AB
Org.nr: 556865-4858
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt via dotterbolag, intressebolag eller under andra samarbetsformer prospektera efter, bygga ut och producera olja, gas och metaller samt andra naturresu ...
CMK i Västerås AB
Org.nr: 556401-9478
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, fastighetsförsäljning och mäkleriverksamhet, utföra besiktningar, samt bedriva handel med timmer, massved och sågade trävaror samt olja och andra petroleumprodukter, samt dessutom id ...
Hälsoparken Sverige EF
Org.nr: 769613-2278
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och deltagande i verksamheten genom att erbjuda förmedling av: * Tjänster * Kompetensutveckling * Konsultuppdrag * Seminarier * Hälsomässor * Inspiratio ...