Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Olja i Uppsala

MGU, Mikael Granlöf i Uppsala, Kommunikation & Utveckling AB
Org.nr: 556400-3571
Bolaget skall företrädesvis bedriva tolkning, översättning, konsultarbeten inom språk, kultur och miljö och samhällsutveckling, samt andra närliggande områden, förmedling av kunskap och information i skriftlig och annan ...
Shipping Dynamics Scandinavia AB
Org.nr: 556156-1332
Bolaget skall bedriva shippingverksamhet, offshore, import och export av energiprodukter i form av olja, kol och bränslepellets, läkemedel och mediciner (farmaceutiska produkter) samt förvaltning av fastigheter och värde ...
T Intressenter AB
Org.nr: 556931-5475
Bolaget skall direkt eller indirekt via dotterbolag, intressebolag eller under andra samarbetsformer prospektera efter, bygga ut och producera olja och gas, bygga ut andra energiresurser, infrastruktur samt bedriva därme ...