Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Olja i Sundbyberg

ashman group AB
Org.nr: 556876-8930
Aktiebolaget ska Investeringar inom olika projekt. Förvaltning av orter och turist hotell, restauranger och marknadsföring. Handelsservice inom olja och bränslen. Hemtjänst. Turistbyrå. Redovisning (organisationsnummer- ...
Guideline Geo AB (publ)
Org.nr: 556606-1155
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av tjänster och produkter, inmätningstjänster inom utvinning av malm, olja och jordvärme, bedriva konsultverksamhet samt äga och förvalta fast egendom och bedriva härmed f ...
TwoOneIT AB
Org.nr: 559000-7455
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, företagsorganisation samt utgivning av egen programvara. Bolaget ska även bedriva handel med råmaterial såsom malmer, metaller, ädelmetaller, järn och olja. Handel med el, k ...