Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Olja i Lidingö

Arne Larsson Import & Export AB
Org.nr: 556365-9753
Bolaget skall bedriva import och export av olja, petrokemiska produkter och konsumtionsvaror såsom textilier och livsmedel, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gasolteknik H Irgens AB
Org.nr: 556113-4049
Aktiebolaget ska bedriva handel med rättigheter till olja och gas, utrustning för olje- och gasindustrin, konsultverksamhet inom olje- och gasindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Growbus AB
Org.nr: 556839-2582
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT, informationsbehandling, affärsförmedling och företagsutveckling, nationell och internationell råvaruhandel med produkter som olja och metall, förvärva och förvalta fast eg ...
PetroPro AB
Org.nr: 556809-4543
Bolaget ska bedriva leverans av konsult- och managementtjänster, direkt eller genom dotterbolag inom industri-, finans-, mineral-, olja- och gassektorn. Förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom. Förvärva och förva ...
RUSSIAN TRANS OIL AB
Org.nr: 556426-8810
Bolaget skall bedriva import och export samt betraktning av olja, petrokemiska produkter, metallprodukter såsom aluminium, koppar och stålprodukter även metallspill av olika slag samt skogsprodukter och utrustning för ol ...
Sonaco Resources AB
Org.nr: 556633-9882
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import, export, lagerhållning och handel med olja, kemikalier, malmer, metaller, ferrolegeringar, kol, koks, stål, industrimetaller, träprodukter samt bedriva konsultverks ...
Tarrango Oil AB
Org.nr: 556191-0109
Aktiebolaget skall bedriva utvinning och produktion av petroleum- produkter och mineraler, bedriva prospekteringsverksamhet efter olja, gas och mineraler, bedriva skogsbruk och inköpa och försälja avverkningsrätter, samt ...
USB Investment Sverige AB
Org.nr: 556679-7360
Aktiebolaget ska bedriva handel med rättigheter till olja och gas, utrustning för olje- och gasindustrin, konsultverksamhet inom olje- och gasindustrin, idka köp och försäljning av skog och skogsegendomar, förvalta fast ...