Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Olja i Järfälla

Ektek Oil AB
Org.nr: 556605-9043
Bolaget skall bedriva utvinning och försäljning av olja ur oljeväxter samt därmed förenlig verksamhet.
Q world wide AB
Org.nr: 556970-1278
Företagets verksamhet inriktar sig på konsult- och ingenjörstjänster inom el- och mekanik. Vi erbjuder tekniska tjänster gällande projekt, kvalitetssäkring, inspektioner, certifiering av delar, maskiner och anläggningar. ...
Stockholms Oljejour AB
Org.nr: 556436-7232
Bolaget skall bedriva försäljning av olja samt utföra tankrengöring och oljesanering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.