Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Olja i Grängesberg

IK Marknadsföring HB
Org.nr: 916507-7562
Marknadsundersökningar för konsultverksamhet och entreprenadverksamhet i utlandet. Handel med värdepapper. Konsultverksamhet i Sverige och i utlandet som omfattar: Besiktningar, utredningar, konstruktionsarbeten och utbi ...
Valard Sweden AB
Org.nr: 556909-8865
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom generering, transmission, distribution och förvaringssystem inom elektricitetsindustrin, olja och naturgas, kemikalier, telekommunikationer och kabeltelevision samt förnybara kä ...