Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Olja i Brastad

H engineering allservice AB
Org.nr: 556851-5786
Aktiebolaget ska bedriva legotillverkning av finmekaniska och mekaniska produkter samt plåt och svets för olja och gasindustri. Handel med bilar, reparationer av motordrivna fordon samt underhåll. Jourverksamhet' jourbil ...