Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Odlare i Mariestad

AB Mariestadsblommor
Org.nr: 556564-1387
Bolaget skall bedriva odling och försäljning av blommor, förvaltning av och handel med aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Liljebergs lantbruk Årnäs HB
Org.nr: 916570-3001
Lantbruk
Egocut industri AB
Org.nr: 556459-9396
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning och försäljning av knivar och skärbord för tillskärning av isoleringsmaterial inom byggbranschen, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
KEAA Lantbruks AB
Org.nr: 556932-8452
Bolaget ska bedriva växtodling, utföra körslor företrädesvis inom lantbruket samt annan därmed förnlig verksamhet.
KBet Tom Nilsson
Org.nr: 916451-5430
Detalj- och grossistförsäljning, auktioner och dylikt
Ullervads Handelsträdgård HB
Org.nr: 916451-2460
Handelsträdgård
Vadsbo Växtodling AB
Org.nr: 556564-4100
Bolaget skall bedriva växtodling med spannmålsprodukter och legokörning inom lantbruk samt därmed förenlig verksamhet.
WL Lantbruk AB
Org.nr: 556747-2617
Bolaget ska bedriva spannmålsodling samt därmed förenlig verksamhet.