Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Odlare i Klövedal

Blåbärsbacken AB
Org.nr: 556876-8021
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och förädling av grödor, utbildning och konsultverksamhet inom odling, hantering och förädling samt forskning och utveckling av grödor i Sverige och utomlands jämte därmed fören ...