Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nycklar i Uppsala

Sociala Nycklar AB
Org.nr: 556789-6450
Bolaget ska bedriva behandling, handledning och utbildning inom beteendevetenskap och psykologi, multimediaproduktion och bokförlag samt därmed förenlig verksamhet.