Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nycklar i Åkers styckebruk

Nyckelkopian Service AB
Org.nr: 556132-3980
Bolaget skall bedriva uthyrning av maskiner för nyckeltillverkning samt tillverkning och försäljning av nycklar och maskiner inom lyssmedsbranschen jämte därmed förenlig verksamhet.