Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Vellinge

BLB Landberg Bygg AB
Org.nr: 556846-9778
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reparationsverksamhet och nybyggnation inom byggnadsbranchen, fastighetsskötsel, försäljning av byggnadsmaterial, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
BYGGENTREPRENÖREN VELLINGE AB
Org.nr: 556805-6500
Bolaget ska bedriva verksamhet genom att erbjuda privatpersoner och företag renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt nybyggnad av fastigheter, lokaler och andra byggnader huvudsakligen lokaliserade i Malmö. Berörda arbets ...
GMP Bygg & Renovering AB
Org.nr: 556938-4547
Verka inom byggsektorn såsom nybyggnation och renovering, skall även importera och sälja byggvaror, köpa fastigheter.
GVR Group i Skåne AB
Org.nr: 556863-1062
Aktiebolaget skall bedriva tillverkning av monteringsfärdiga hus, anläggningsarbeten inom om-, till- och nybyggnation samt handel med byggvaror och därmed förenlig verksamhet.
Snickarkompetens i Vellinge AB
Org.nr: 556380-0530
Bolaget skall innefatta nybyggnation, reparation, ombyggnad, tillverkning och underhåll inom byggbranschen samt annan därmed förenlig verksamhet.
SVa Byggservice AB
Org.nr: 556946-6146
Företaget skall bedriva byggverksamhet, omfattande nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnation och renovering samt därmed förenlig verksamhet.