Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Västra frölunda

Bra Boende i Falkenberg AB
Org.nr: 556749-3571
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva handel, byggnation och nybyggnation av fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bygg Panik AB
Org.nr: 559014-9059
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva byggverksamhet, nybyggnation, till byggnation, ombyggnation, renovering, fastighetsservice, elarbeten, rörläggeri, måleri, markarbeten och därtill förenlig verksamhet.
CIMA Constructions AB
Org.nr: 556985-9860
Företaget ska bedriva renovering och nybyggnation av fastigheter, snickeri- och VVS-arbeten och därmed förenlig verksamhet samt ha rätt att äga och förvalta fastigheter.
KVA Bygg o fastighetsservice AB
Org.nr: 556463-4490
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av fastigheter, projektering om- och nybyggnation, el, rör plåt, smidesarbeten samt VVS inom byggsektorn.
Nordic Railway Construction AB
Org.nr: 556953-1956
Bolaget ska utföra konsulttjänster och investeringar i bolag som bedriver infrastrukturrelaterad verksamhet, innefattande reparationer, samt andra tjänster i anslutning till nybyggnation, utbyggnad av infrastruktur och d ...
STEG arkitekter AB
Org.nr: 556816-1730
Aktiebolaget ska bedriva aktitektkontor. Arkitekt- och design- tjänster dvs. stadsplanering och projektering vid detaljplaner samt nybyggnation, om- och tillbyggnad av villor, fritidshus och lägenheter, även inredning oc ...
Tolereds Bygg AB
Org.nr: 556854-0040
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva renovering och nybyggnation av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
WT&K bygg AB
Org.nr: 556872-0634
Aktiebolaget ska bedriva om, till och nybyggnation i bygg- branschen.