Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Värmdö

Annell Båtbyggeri AB
Org.nr: 556798-3118
Aktiebolaget ska bedriva båtsnickeri, såsom nybyggnation, reparationer, renovering, lack- och målningsarbeten samt smidesarbeten, jämte därmed förenlig verksamhet.
Connect VVS, Bygg & Entreprenad i Stockholm AB
Org.nr: 556562-5265
Bolaget skall bedriva installation och konsultativ verksamhet inom VVS- och gasområdet samt försäljning och distribution av VVS produkter. Bolaget skall även driva byggverksamhet såsom nybyggnation, reparationer, till- o ...
E EL AB
Org.nr: 556880-1103
Elinstallation på renovering, tillbyggnad och nybyggnation samt konsultation inom elinstallationsområdet åt privatpersoner och företag.
Knock on wood AB
Org.nr: 556772-1260
Bolaget skall bedriva nybyggnation och reparationer inom byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Know How Asset Management AB
Org.nr: 556882-8502
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, bedriva nybyggnation och renovering av fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt äga aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
RCV Entreprenad AB
Org.nr: 556906-5369
Bolaget ska bedriva byggverksamhet såsom nybyggnation, ombyggnation och ROT, bedriva arbets- och projektledning samt byggkonsulttjänster, byggservice, fastighetsförvaltning, snöröjning och därmed förenlig verksamhet.
Robyte Rosendahl Bygg & Teknik i Stockholm AB
Org.nr: 556933-3759
Företaget skall bedriva byggverksamhet såsom nybyggnation, renoveringar och därmed förenlig verksamhet. IT och dataverksamhet såsom hård- mjukvara, nätverk, support, service och webbdesign och därmed förenlig verksamhet. ...
Skoklosterformarmeringgrundbetong AB
Org.nr: 556997-6425
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, nybyggnation, renovering, form, armering, betong.
VA Grossisten Värmdö AB
Org.nr: 556501-7687
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av VA system samt nybyggnation av hus och anläggningar, markarbeten, schakt- & transportentreprenad, ROT Renovering Ombyggnad Tillbyggnad, fasadrenovering, målning, golvläggnin ...
Österman Bygg AB
Org.nr: 559035-4634
Bolaget ska verka inom byggsektorn med nybyggnation och service.
Östersjöfastigheter & Entreprenad AB
Org.nr: 556404-4872
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt handel med fast egendom och värdepapper, ävenså utföra om-, till-, och nybyggnation av egna fastigheter samt utföra tjänster inom byggbranchen och idka därmed förenlig ver ...