Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Vårby

Agma K&M Bygg HB
Org.nr: 969732-9549
Byggsektorn såsom nybyggnation och renoveringar.
Alvanzon AB
Org.nr: 556685-6307
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, nybyggnation, renoveringar samt markanläggningar. Fastighetsskötsel med därtill tillkommande arbetsuppgifter. Försäljning av reservdelar, material för hus- underhåll och marknadsunde ...
Atamo AB
Org.nr: 556860-5835
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggbranschen med nybyggnation av villor i varierande storlek, anskaffa mark för bebyggelse, bygga och försälja fastigheter vidare. Bolaget ska också tillhandahålla ren ...
Bona Dea Bygg AB
Org.nr: 559021-3103
Aktiebolaget ska bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom byggsektorn. Bolaget ska också bedriva byggverksamhet såsom nybyggnation, markanläggning, stensättning samt tillhandahålla renoveringstjänster såsom måleri ...
Stenspecialisten Entreprenad i Stockholm AB
Org.nr: 556855-1831
Aktiebolaget ska bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom byggsektorn. Bolaget ska också bedriva byggverksamhet såsom nybyggnation, markanläggning, stensättning samt tillhandahålla renoveringstjänster såsom måleri ...