Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Vallentuna

A-Tech Bjerring Data AB
Org.nr: 556621-1339
Bolaget skall bedriva datagravyrverksamhet, detaljistförsäljning av reklam- och presentartiklar. Vidare idka datorförsäljning i detaljistledet samt datakonsultverksamhet avseende nätverk och övrig teknisk service. Byggve ...
Elverket Entreprenad AB
Org.nr: 556910-6791
Bolaget ska direkt eller via helt eller delvis ägda bolag utföra entreprenadverksamhet avseende besiktning, utsättning, nybyggnation, drift, övervakning, service och underhåll, samt rivning av anläggningar för elprodukti ...
Hazer Mark, Bygg & Entrepenad AB
Org.nr: 556985-6601
Bolaget ska utföra arbeten och tjänster inom mark- och byggbranschen, såsom markarbete, trädgårdsanläggning, nybyggnation, tillbyggnation, ombyggnation och renovering. Bolaget skall också bedriva uthyrning av verktyg och ...
J F Z BYGGDATA AB
Org.nr: 556402-1805
Bolaget skall bedriva nybyggnation, reparation in- och utvändigt, ombyggnad av fastigheter. Schaktning och Markarbeten. Uthyrning av byggmaskiner, handel med byggnadsmaterial och byggnadsmaskiner. Förvaltning av värdepap ...
Kårsta Fastigheter AB
Org.nr: 556754-9836
Bolaget ska bedriva nybyggnation och uthyrning av fastigheter och bostäder samt därmed förenlig verksamhet.
Lexsjöbo Stugan EF
Org.nr: 769607-0205
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att sköta förvaltning av Läsarbo 1:2 Smedje- backens kommun, Söderbärke församling. Förvaltningen innebär skötsel, underhåll, nybyggnation oc ...
Sörmlands Bygg & Anläggning AB
Org.nr: 556976-6313
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, nybyggnation, bygg- och takrenovering, måleri- och städverksamhet, personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.