Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Uddevalla

A-T Group AB
Org.nr: 556584-4791
Bolaget skall bedriva uthyrning av personal inom industri- och byggbranschen, ekonomisk förvaltning, renovering och nybyggnation av bostads- och industrifastigheter, skötsel, träning och tävlingsverksamhet med hästar och ...
Bäckman & Lind AB
Org.nr: 556815-9890
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva nybyggnation, renoveringar, glasmästeri, rivningsarbeten, fasadarbeten, fogningsarbeten, trädgårdsskötsel, fastighetsförvaltning, elektronikutveckling såsom fjärrstyrning ...
Edvardssons Maskin HB
Org.nr: 969755-3627
Markarbeten med grävmaskin och hjullastare. Nybyggnation och renovering av fastigheter samt bedriva fastighetsskötsel.
El & Optokonsulting i Uddevalla AB
Org.nr: 556583-6565
Bolaget skall idka nybyggnation samt underhåll på EL TELE nät, försäljning av skor och väskor samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Fagers Byggentreprenad AB
Org.nr: 556802-2114
Föremålet för bolagets verksamhet är nybyggnation och reparationer av byggnader och allt inom skog såsom röjning, avverkning, plantering och därmed förenlig verksamhet.
Högås Fastigheter AB
Org.nr: 556953-8274
Föremålet för bolagets verksamhet är nybyggnation av fastigheter samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Lane Bygg AB
Org.nr: 556802-9572
Bolaget ska bedriva nybyggnation av småhus, lantbruksbyggnader och industribyggnader, reparation och ombyggnader av befintliga byggnader, uthyrning av arbetskraft, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed ...
Markexpo i Sverige AB
Org.nr: 559005-1495
Bolaget skall köpa, utveckla och sälja mark samt nybyggnation av bostadsfastigheter och komplementbyggnader i egen regi, samt nybyggnation av bostadsfastigheter och komplementbyggnader genom entreprenad och som grossist ...
Osbecks Bygg AB
Org.nr: 556397-2800
Föremålet för bolagets verksamhet är reparation, underhåll samt nybyggnation av fastigheter, inredningsarbeten, förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Qvarfordt Fastigheter AB
Org.nr: 559035-4295
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter, bedriva om-, till-, och nybyggnation inom byggbranschen och därmed bedriva förenlig verksamhet.
Tomtverkstan AB
Org.nr: 556803-1750
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva exploatering och nybyggnation av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Trestad Construction AB
Org.nr: 556982-2421
Aktiebolaget ska bedriva byggservice, renovering och nybyggnation samt därmed förenlig verksamhet.
Zelva AB
Org.nr: 556911-9356
Bolaget skall bedriva medicinsk konsultverksamhet, rehabili- tering, omvårdnad, socialt omhändertagande, hälso- och friskvård samt konsultverksamhet och handel inom dessa områden, värde- pappershantering, fastighets- och ...