Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Tingstäde

Lanthantverkarna på Gotland AB
Org.nr: 556975-3345
Företaget skall bedriva ekologiskt byggande, restaureringar, renoveringar, traditionellt hantverk, nybyggnation av ekologiska byggnader Företaget skall även bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen, byggnadsvård och ...
Lanthantverkarna på Gotland HB
Org.nr: 969728-0460
Restaurering och underhåll av byggnader och miljöer. Antikvarisk konsultering. Viss nybyggnation Konsultering inom byggnation och byggnadsmiljö arkitektritningar ekologiskt byggande.
Ungesmiss Bygg & Skorstensrenovering AB
Org.nr: 556837-7252
Bolaget ska bedriva bygg och fastighetsservice, om- och till- byggnad, nybyggnation, skorstensrenoveringar, bedriva fastighetsförvaltning samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.