Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Svanesund

Bygg Bengt Orust AB
Org.nr: 556818-0342
Bolaget skall bedriva reparation och nybyggnation av fastigheter.
Dammens Bygg & Markanläggningar AB
Org.nr: 556756-3902
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra nybyggnation, renovering, tillbyggnad, betongplattor, plattsättning, schaktningsarbete, ställningsbyggnation och därmed förenlig verksamhet.
JPAB Bygg AB
Org.nr: 559011-4590
Bolagets skall bedriva verksamhet inom byggsektorn såsom nybyggnation, renovering, om- och tillbyggnad av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.