Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Strängnäs

Konsult och service i Strängnäs AB
Org.nr: 556677-6158
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, rådgivning, utbildning och kulturverksamhet inom servicebranschen, såsom handel och restaurang. Annons och reklamverksamhet. Uthyrning av personal. Handel med fordon och transport ...
Stil Bygg i Strängnäs AB
Org.nr: 556674-7209
Bolaget skall bedriva nybyggnation om- och tillbyggnad. äga och förvalta fastigheter. Byggkonsultation, samt annan därmed förenlig verksamhet.
UGS BYGG AB
Org.nr: 556998-2514
Verksamhet inom Byggsektorn gällande Renovering. Ombyggnationer. Tillbyggnader. Nybyggnation inom Byggsektorn. Tillverkning Renovering Fönster och Dörrar. Våtrumsrenoveringar och därmed förenlig verksamhet
Vigent AB
Org.nr: 556896-2723
Uthyrning, renovering, underhåll och nybyggnation av Fastigheter Entreprenadtjänster inom fastighet, jord, skog och mark.