Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Sävedalen

Concreo GroundTech AB
Org.nr: 556984-9424
Bolaget ska bedriva grundläggningsarbeten, jord och bergför- stärkningsarbeten för nybyggnation samt reparation inom hamnar, broar och infrastruktur, hus industri samt med därmed förenlig handels och konsultverksamhet.
Eriksson Granqvist Snickeri AB
Org.nr: 556719-6802
Bolaget skall bedriva snickeri, om-, till- och nybyggnation, inredningssnickeri, mässor, montage, import av trä, trävaruprodukter, trallvirke, fasadpanel och träbearbetningsmaskiner samt äga och förvalta fast egendom och ...
Fasadcenter i Partille AB
Org.nr: 556916-8882
Aktiebolaget ska bedriva ombyggnader, reparationer och underhåll av hyresfastigheter samt nybyggnation av småhus.