Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Örebro

ATM american twin motors i örebro HB
Org.nr: 969725-6866
Bedriva import av motorfordon och tillbehör. Försäljning av motorfordon och tillbehör. Reparation och nybyggnation av motorfordon och därtill hörande ekonomisk hantering.
Controllern i Nerike AB
Org.nr: 556607-4430
Bolagets verksamhet ska vara förvaltning och nybyggnation av egna fastigheter, uppbyggnad och drift av självtvättar för fordon samt förvaltning av aktier i dotterbolag och därmed förenlig verksamhet.
Forelco AB
Org.nr: 556986-0082
Bolaget ska bedriva konsultationer avseende läkartjänster, ekonomitjänster, IT-tjänster och HR-tjänster och i samband med dessa tjänster även utbildning. Därutöver kommer bolaget att bedriva verksamhet för om-, till- och ...
TAAK Fastigheter AB
Org.nr: 556802-9366
Föremålet för bolagets verksamhet är köp, försäljning och förvaltning av fast egendom och värdepapper, nybyggnation av bostäder och kommersiella fastigheter samt planläggning, projektering och vård av anläggningar och by ...
Örebro bygg o hantverk AB
Org.nr: 556800-4385
Service o bygghjälp i första hand till privatpersoner. Reprationer o nybyggnation.
Örebro Bygg och Förvaltning AB
Org.nr: 556742-7249
Föremålet för bolagets verksamhet är köp, försäljning och förvaltning av fast egendom och värdepapper, nybyggnation av bostäder och kommersiella fastigheter samt planläggning, projektering och vård av anläggningar och by ...