Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Nyköping

Byggnadsfirma Kurt Lennart Eriksson i Nyköping AB
Org.nr: 556241-0828
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, både renovering och nybyggnation.
Hedborg Trading AB
Org.nr: 556711-8731
Bolaget ska bedriva byggverksamhet, nybyggnation, reparation och underhåll. Bolaget skall också bedriva försäljning och uthyrning av båtar, motorfordon och utrustning därtill. Installation och försäljning av elektronik a ...
PEO Ojell Byggtjänst AB
Org.nr: 556388-4781
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet gällande reparation och nybyggnation av fastigheter och båttillverkning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Skorstensfolket i Nyköping AB
Org.nr: 556450-8595
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet med inriktning på renovering och nybyggnation av skorstenar.