Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Norsborg

46 Entreprenader HB
Org.nr: 969768-9462
Renovering och nybyggnation utav fastigheter.
Byggamera Stockholm AB
Org.nr: 556898-0014
Aktiebolaget ska bedriva nybyggnation, yttre och inre renoveringsarbete, plattsättning, vvs, elinstallation, fastighetsskötsel, parkskötsel, städning, import av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Ceak Solution AB
Org.nr: 556948-1145
Aktiebolaget ska bedriva all förekommande verksamhet inom bygg, såsom nybyggnation, ombyggnation, rivning samt planering och konsultation kring dessa arbeten. Annonsförsäljning, PR och marknadsföring av företag.
Dorlen HB
Org.nr: 969758-2253
Bolaget ska bedriva arkitekt- och designverksamhet, projektering och byggledning, nybyggnation, objektrenovering, lokalvård, import och export av byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
Dorsim AB
Org.nr: 556989-0642
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, arkitekt- och designverksamhet inom bygg, projektering och byggledning, nybyggnation, objektrenovering och sanering, konsultation inom bygg, import och export av byggmaterial ...
PESKO BYGG & CONSTRUCTION AB
Org.nr: 556904-2699
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadarbeten såsom nybyggnation, om och tillbyggnad av fastigheter. Mark och anläggningsarbeten samt platsättning. Rivningsarbeten, montage och målningsarbeten. Fasadarbeten så som byggstäl ...
Pro40 Bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556643-3669
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva ombyggnation, nybyggnation, fastighetsservice inom VVS, måleri, finsnickeri samt byggentreprenader inom mark och anläggning och därmed förenlig verksamhet.