Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Norrtälje

Ivarssons bygg & betong AB
Org.nr: 556887-1775
Nybyggnation, tillbygnation, ombyggnation, renovering, markarbeten, betonhgarbeten samt ledning inom dessa områden på konsultbasis. Viss handel med motorverktyg & entreprenadmaskiner, handelsträdgårdsmaskiner m.m. Import ...
Lennart Kylén Bygg AB
Org.nr: 556920-4281
Aktiebolaget ska bedriva bygg och renoveringstjänster, om- och tillbyggnad (ROT-uppdrag) på fast som lös egendom, nybyggnation på fast egendom och tomträtter, byggnation och inredning av kommersiella lokaler och bostadsl ...
NORDSVENSKA BYGG AB
Org.nr: 556883-1910
Nybyggnation, tillbyggnad, renovering av fastigheter samt förvaltning av byggnader och mark.
Nässelgrundet Entreprenad AB
Org.nr: 556987-8076
Aktiebolaget ska bedriva byggentreprenader, uthyrning av schaktmaskiner, nybyggnation, renoveringar och ombyggnationer.