Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Norrköping

Mikael Moen Bygg AB
Org.nr: 556972-2407
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva nybyggnation, ombyggnation, reparation samt underhåll av fastigheter, byggnader och markanläggningar samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget förvalta fast oc ...
Totalprojekt Å. Abrahamsson AB
Org.nr: 556124-1273
Bolaget skall bedriva verksamhet med att förvärva, förädla, förvalta och försälja fast och lös egendom. Konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen samt entreprenadjuridik. På entreprenad utföra mindre om-, till ...
VJM Bygg i Norrköping AB
Org.nr: 556522-7302
Bolaget skall bedriva nybyggnation och renoveringar samt därmed förenlig verksamhet.
Öländska Stilhus HB
Org.nr: 969736-2755
Byggverksamhet, reparationer och nybyggnation.