Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Karlstad

Alsters Bygg AB
Org.nr: 556998-5731
Aktiebolaget ska utföra reparations- och underhållsarbeten på samt nybyggnation av fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Byggidé & Design i Karlstad AB
Org.nr: 556974-3817
Bolaget skall bedriva plattsättningsentreprenader och byggnadsverksamhet i samband med nybyggnation, ombyggnad samt renovering av fastigheter, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig ve ...
EXE AB
Org.nr: 556903-4548
Konsultverksamhet inom industriell projektledning och maskinkonstruktion. Med maskinkonstruktion avses framtagning av ritningar och övrigt underlag för tillverkning av konstruktioner i metall för ombyggnad, reparation, k ...
Karlstad montageservice AB
Org.nr: 559030-0538
Företaget ska bedriva monteringsarbete och byggarbeten. Renovering, rivning, fasadmontering, glasmontage, nybyggnation samt förenlig verksamhet.
M-Biz AB
Org.nr: 556633-2226
Bolaget ska bedriva plattsättningsentreprenader i samband med nybyggnation, ombyggnad samt renovering av fastigheter, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
NTB Bygg & Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 559008-1039
Bolaget ska utföra byggtjänster, bedriva renovering och förädling av fastigheter, nybyggnation och fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.
ORBO AB
Org.nr: 556399-8870
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av hus för nybyggnation, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom äga och förvalta aktier och andelar i intresse- ...
T. Åsenfjord AB
Org.nr: 556769-3246
Bolaget skall bedriva verksamhet med lokalvård, industristäd, fastighetsskötsel, snickeri, nybyggnation, tillbyggnad, renovering, montering, plattsättning kakel och klinker samt därmed förenlig verksamhet.