Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Henån

B Anderssons Rörläggeri AB
Org.nr: 556901-9911
Service, underhåll, nybyggnation och reparationer inom rörläggeri och VVS.
M Skoglunds Bygg AB
Org.nr: 556903-8564
Nybyggnation, tillbyggnation, renoveringar samt inredningssnickerier inom byggsektorn, främst inom fastigheter.
MR Mur & Puts i Henån AB
Org.nr: 556627-3693
Bolaget skall bedriva mark- och grundentreprenader, byggnadsverksamhet samt nybyggnation av småhus, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
T.C. Andersson Bygg AB
Org.nr: 556843-9805
Föremålet för bolagets verksamhet är nybyggnation, reparation och ombyggnad av hus, äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Tyfta Byggtjänst AB
Org.nr: 556999-1044
Nybyggnation och renovering av fastigheter även totalentre- prenad-dvs grund, uppförande och färdigställande av hus. Allt inom grund- och markarbeten även totalentreprenad- dvs urschaktning, uppfyllning, gjutning och fär ...
Waldorffastigheter på Orust EF
Org.nr: 716445-2349
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att äga och förvalta fastigheter. Mål för verksamheten är att: - Bibehålla fastigheternas värde. - Vid renovering och nybyggnation värna om Wa ...