Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Hässelby

Compact Fastighetsjour Företagsservice CFJ HB
Org.nr: 969661-1137
Fastighetsskötsel såsom städning, reparation, om'nybyggnation samt däri förenlig verksamhet. Företagsservice såsom bud'postgång, personaluthyrning samt handel med konsumtionsvaror såsom vitvaror, begagnade hushållsartik ...
ERIST HB
Org.nr: 969740-9598
Bolaget skall tillhandahålla alla typer av lokalvård och hemservice såsom städning, fönsterputs, flyttstädning, kontorstädning, byggstädning, äldreomsorg samt hushållsnäratjänster. Bolaget skall även bedriva byggnadsverk ...
HAK Konsult AB
Org.nr: 556929-5248
Bedriva nybyggnation av fastigheter samt inköp, avtal och upphandling inom logistik för externa småföretag, uthyrning av arbetskraft, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt idka annan därmed fö ...
KTV Byggentreprenad AB
Org.nr: 556895-4084
Aktiebolaget ska bedriva byggtjänster som nybyggnation, tillbyggnader, renoveringsarbete, plattsättning samt städtjänster.
Mats Rosén Byggnads AB
Org.nr: 556514-5355
Bolaget skall bedriva om-, till- och nybyggnation av mindre fastigheter, försäljning av byggnads- och hushållskapitalvaror samt därmed förenlig verksamhet.