Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Haninge

Metall & Trä Entreprenad i Mälardalen AB
Org.nr: 556658-6102
Bolaget skall bedriva svets, smide samt dit hörande metallarbeten, reparationer, montering och demontering av värmeanläggningar, försäljning av klimatpumpar och pannor, fläkt- och ventilationsarbeten, rivning, om-, till- ...
Metall proffsen i Mälardalen AB
Org.nr: 556655-6766
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet bestående av rivning, om-,till- och nybyggnation.
Ovigo AB
Org.nr: 556898-8660
Aktiebolaget ska arbeta med byggservice och nybyggnation.
TEAM SANTOR AB
Org.nr: 559029-5928
Aktiebolaget ska arbeta med byggservice och nybyggnation.