Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Genarp

Måkija AB
Org.nr: 556953-4232
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, kontrollansvar plan och bygglagen, upprätthålla underhålls- och ekonomiska planer gentemot bostadsrättsföreningar, skadereglering och försäkringsärenden, be ...
Pronovia Solutions HB
Org.nr: 969722-4484
Företaget ska bedriva kompetensuthyrning, utbildning- och konsultverksamhet inom logistik-,'bygg konstruktion- samt transportbranschen. Företaget ska också bedriva byggnationsverksamhet i form av nybyggnation, ombyggnad, ...
Zetterberg Kakel & Bygg AB
Org.nr: 556911-5396
Bolaget skall utföra nybyggnation, reparationer och kakel- verksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.