Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Brottby

Halleskogs Ta-planer & Etableringar AB
Org.nr: 556773-8413
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet för tillståndsansökningar och upprätta trafikanordningsplaner för entreprenörer inom följande branscher'verksamhetsområden': vatten och avlopp, gas, fjärrvärme, fjärrkyla, el, tele s ...
MIMAAB snickeri&Bygg AB
Org.nr: 556998-6572
Snickeri och byggrelaterade arbeten, renovering, tillbyggnad samt nybyggnation av hus och fastigheter,
Shaping Excellence in sweden AB
Org.nr: 556867-2371
Aktiebolaget ska bedriva nybyggnation och underhåll av golfbanor och tillhörande bevattningssystem samt därmed förenlig verksamhet, övriga anläggningsarbeten samt uthyrning av maskinist med och utan maskin.