Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Bålsta

Arcusia AB
Org.nr: 556924-7801
Aktiebolaget ska bedriva bygg- och markentreprenad, VVS arbete och därmed jämförlig verksamhet så som grävning, gräsklippning, snöröjning, nybyggnation, renoveringar och vatten'avlopp installationer.
GILLMARKENS BYGG AB
Org.nr: 556870-6245
Bolaget ska bedriva nybyggnation av villor och fritidshus, tillbyggnad och ombyggnationer, renoveringsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Krägga Rör & Rivning AB
Org.nr: 556648-7863
Bolaget skall bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet. VVS och rivningsarbeten i samband med om-till byggnation och nybyggnation samt markarbeten.
P Johanssons Entreprenad AB
Org.nr: 556443-4107
Bolaget skall bedriva nybyggnation, installation, reparation, serviceunderhåll i VVS-branschen samt städservice, ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom samt i samband därmed stående verksamhet.