Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nybyggnation i Åkersberga

Deak Anläggning AB
Org.nr: 556945-5214
Bolaget ska bedriva all förekommande verksamhet inom bygg och markanläggningsarbeten, såsom nybyggnation, ombyggnation, rivning, schaktning, samt planering och konsultation kring dessa arbeten.
IBRO PROJEKT AB
Org.nr: 556327-3449
Bolaget skall bedriva handel, förmedling, förvaltning, förädling, nybyggnation, reparation och uthyrning av en och två- familjsfastigheter, hyreshus, tomter och tomtmark för exploatering, lokaler och bostadsrätter. Bolag ...
Karlsson Åkersberga Bygg AB
Org.nr: 556814-9081
Bolaget skall bedriva utbildning, byggverksamhet, företrädesvis avseende nybyggnation, tillbyggnation och renoveringsarbete, investera i, för verksamheten, relevanta områden, handla med och äga lös egendom, företrädesvis ...
Lausing Snick & Bygg AB
Org.nr: 556675-2472
Bolaget skall bedriva nybyggnation inom byggbranchen, renovering och tillbyggnad.
REBE Bygg & Förvaltning AB
Org.nr: 556557-7508
Aktiebolaget ska bedriva nybyggnation av fastigheter, förvaltning av fastigheter, personaluthyrning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Skrag bygg- och fastighet AB
Org.nr: 556450-1095
Bolaget skall bedriva reparation, förvaltning, om- till- och nybyggnation av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Tommie Holmberg Bygg AB
Org.nr: 556984-2635
Bolaget skall bedriva nybyggnation, renovering och tillbyggnad. Bolaget ska även förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Åsätra Bygg & Snickeri AB
Org.nr: 556402-2597
Bolaget skall bedriva nybyggnation, renovering, snickeriarbeten samt båtcharter och därmed förenlig verksamhet.