Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Naturbruk i Vuollerim

Vuollerimbygdens Ekonomiska förening
Org.nr: 769604-3095
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med egen arbetsinsats driva bygdeutvecklande verksamhet, t ex turism, handel, hantverk, naturbruk, industriell och kulturell produktion, ...