Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Naturbruk i Vittangi

Vittangi Utveckling EF
Org.nr: 769624-0899
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa tillväxt och hållbar utveckling inom Kiruna östra delar. Föreningen skall initiera och genomföra projekt samt utbilda, utveckla och ...