Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Naturbruk i Umeå

Thorsten Celander AB
Org.nr: 556600-7232
Bolaget skall sälja varor och tjänster inom nationellt och internationellt skogs- och naturbruk samt landsbygdsutveckling. Konsulttjänster för organisationer och företag som arbetar med utvecklingsprojekt i och utanför S ...