Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Naturbruk i Lannavaara

Lannis EF
Org.nr: 769611-8483
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa tillväxt och hållbar utveckling inom Kiruna kommuns östra delar. Föreningen skall initiera och gneomföra projekt samt utveckla och ...