Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Naturbruk i Harplinge

Fungigården AB
Org.nr: 556904-5726
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva odling, förädling och försäljning av matsvamp, uthyrning av arbetskraft, entreprenad inom naturbruk, konsultverksamhet inom bioteknik och därmed förenlig verksamhet.