Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Naturbruk i Göteborg

Marion Group i Göteborg AB
Org.nr: 556843-0481
Företaget ska i första hand bedriva konsultverksamhet inom management. Vidare ska företaget syssla med naturbruk (biodling, julgransodling), förädling och försäljning av livsmedel (honungsprodukter, äppelprodukter, bröd) ...