Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nätstationer i Skurup

Skurups Elverk AB
Org.nr: 556934-1687
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, driva och förvalta elnät med tillhörande nätstationer och andra för verk- samheten erforderliga anläggningar, inom Skurups tätort, liksom mobila reservkraftsaggregat. ...