Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Naprapat i Linköping

Naprapat Service i Linköping AB
Org.nr: 556829-7468
Bolaget ska utföra naprapatbehandlingar, massage samt konsult- ationer om naprapati och försäljning av tekniska hjälpmedel och därmed förenlig verksamhet.