Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Naprapat i Boden

HBet Extend Friskvård
Org.nr: 969742-0892
Bedriva friskvård och förebyggande hälsovård ute på företag. (Massage, naprapat, sjukgymnastik, ergonomironder, arbetsterapi, träning, föreläsningar och kostrådgivning.) Försäljning av t.ex. kosttillskott, träningsutrust ...