Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Naprapat i Alingsås

Alingsås Rygg & Idrottsklinik AB
Org.nr: 559029-2529
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda naprapatbehandlingar, friskvårdsbehandlingar samt övriga behandlingar och tjänster inom närliggande områden. Även detaljistförsäljning av medicintekniska, rehabliterande s ...
Naprapat Fredrik Sund AB
Org.nr: 556933-8386
Aktiebolaget ska bedriva naprapatverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.