Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mynt i Västerås

Jaråker-Lindström KB
Org.nr: 916460-3798
Handel med frimärken jämte skriftställare- och konstnärlig verksamhet samt därmed förenlig handel. Golfbaneverksamhet och fritidsaktivitetsförsäljning.
Västerås Frimärksförmedling AB
Org.nr: 556063-7406
Bolaget skall bedriva handel med frimärken, mynt och presentartiklar, konsulttjänster avseende marknadsföring och ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.