Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mynt i Skyttorp

AB Wijk Antik
Org.nr: 556795-4994
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med begagnade mynt, böcker, frimärken och antikviteter samt värderings- och konsultverksamhet inom området, ävensom fotografering och grafisk produktion. Bolaget sk ...